SKELBIMAI
* * *

Dar esate neužpildę prašymo Mokesčių inspekcijoje pervesti 2 proc. pajamų mokesčio? NEVĖLU – parapijos duomenys > 

* * *

Marijos radijas - krikščioniškas balsas jūsų namuose. Kviečiame tikinčiuosius klausytis Marijos radijo laidų.

* * *

Penktadieniais 17 val. kviečiame įsijungti į jaunimo ansamblį
„Do re mi“

Jurbarko parapija
 

DVASININKAI IR TARNAUTOJAI

Klebonas kun. Darius AUGLYS
Jurbarko dekanato dekanas 

Gim. 1979-10-22
Kun. 2005-04-03
Parapijoje nuo 2015-04-14

Valančiaus g. 1
LT-74120 Jurbarkas
Mob. +370 685 86478 
El. p. dariusauglys79@gmail.com; jurbarkas@kaunas.lcn.lt

Gimė Mačionių k. Anykščių r. Tėvams persikėlus, nuo 1985 m. augo Kavarske (Anykščių r.). 1986–1998 m. mokėsi Kavarsko vidurinėje mokykloje. 1998–1999 m. mokėsi parengiamajame Kauno kunigų seminarijos kurse. 1999–2004 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje ir Kauno Vytauto Didžiojo universitete, baigė teologijos bakalauro laipsniu. 2004 m. birželio 24 d. arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius įšventino D. Auglį diakonu ir paskyrė į Kauno Švč. Jėzaus Širdies (Šančių) parapiją. 2005 m. balandžio 3 d. vyskupas augziliaras Jonas Ivanauskas suteikė D. Augliui kunigystės šventimus. 2005–2006 m. D. Auglys buvo tos pačios Kauno Šančių parapijos vikaras. 2006–2007 m. jis buvo Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras, 2007–2008 m. – Kauno Šv. Juozapo (Vilijampolės) parapijos vikaras. 2008–2015 m. D. Auglys tarnavo Vidiškių (Ukmergės r.) Švč. Trejybės parapijos klebonu. 2008–2013 m. jis buvo ir Žemaitkiemio (Ukmergės r.) Šv. Kazimiero parapijos klebonas, 2013–2015 m. – ir Taujėnų (Ukmergės r.) Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapijos klebonas. 2014–2015 m. jis buvo Ukmergės dekanato vicedekanas. 2015 m. balandžio mėn. paskirtas Jurbarko Švč. Trejybės parapijos klebonu ir Jurbarko dekanato dekanu. Už nuoširdų darbą sielovadoje, rūpestį Gyvąja Bažnyčia, ištikimą ir uolų savo pareigų atlikimą, darbą arkivyskupijos bažnytiniame teisme bei asmeninį tikėjimo liudijimą D. Auglys apdovanotas aukščiausiu Kauno arkivyskupijos garbės ženklu – Šiluvos Dievo Motinos medaliu (2013 m.).

 

Vikaras – br. Antanas GRABNICKAS OFM

Gim. 1957-05-29
Kun. 1985-04-14
Parapijoje nuo 2022-11-30

P Cvirkos g. 10
LT-74127 Jurbarkas
Mob. +370 680 25115

 

BAŽNYČIOS DARBUOTOJAI

Vargonininkė Rosita Česnulevičiūtė, mob. +370 615 22009
Zakristijonas: Aleksandras Mackevičius, mob. +370 608 004699

CENTRŲ IR GRUPIŲ VADOVAI

Šeimos centro vadovė Irena Danupienė, mob. +370 614 73371
Caritas vadovė Alma Busch, mob. +370 685 01287
Atsakingos už rengimą sakramentams Irma Savickaitė, Sigita Norkienė, Sigita Norkienė, Rasa Greičiūtė
Jaunimo centro vadovė Gabrielė Jagminaitė, mob. +370 672 78238
Dekanato tikybos mokytojų vadovė Rasa Greičiūtė, mob. +370 698 45917

Atnaujinta 2017-02-01 © Jurbarko Švč. Trejybės parapija                      © Katalikų interneto tarnyba, 2007