SKELBIMAI

Didžiojo Šv. Velykų Tridienio pamaldų tvarka:

Didysis Ketvirtadienis (balandžio 2 d.) – 18 val. Paskutinės Vakarienės Šv. Mišios.

Didysis Penktadienis (balandžio 3 d.) – 18 val. Kristaus Kančios pamaldos. Pasibaigus pamaldoms eisime Kryžiaus kelią miesto gatvėmis už Jurbarko parapiją. Prašome atsinešti žvakutes ir įsijungti į procesiją.

Didysis Šeštadienis (balandžio 4 d.). Nuo 9.00 iki 18.30 Švč Sakramento Adoracija. 19 val. Velykų vigilijos apeigos (ugnies, Velykų žvakės, vandens šventinimas, krikšto pažadų atnaujinimas). Prašome atsinešti žvakutes krikšto pažadų atnaujimui.

* * *

Balandžio 5 d. –Viešpaties Prisikėlimas – Šv. Velykos.

Iškilmingos Šv. Mišios ir Prisikėlimo procesija 8 val. Sekančios Šv. Mišios 12 val.

Balandžio 6 d. – Antroji Šv. Velykų diena. Šv. Mišios 10 ir 12 val.

* * *

Dar esate neužpildę prašymo Mokesčių inspekcijoje pervesti 2 proc. pajamų mokesčio? NEVĖLU – parapijos duomenys > 

* * *

Penktadieniais 17 val. kviečiame įsijungti į jaunimo ansamblį
„Do re mi“

Jurbarko parapija
 

Pagrindinis puslapis

        Bažnyčioje pamaldų metu

Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios adresas
Valančiaus g. 1, LT-74120 Jurbarkas

Svetainė internete kaunas.lcn.lt/parapijos/jurbarkas

Parapijos namai
Valančiaus g. 1, LT-74120 Jurbarkas
Tel. (8 447) 55 394
Mob. 8 655 36 218  
El. p. jurbarkas@kaunas.lcn.lt

Raštinė (parapijos namuose)
Raštinėje budima:
Šiokiadieniais 8.30–11.00 ir 17.00–19.00 val. 
Šeštadieniais 10.00–12.00 ir 17.00–19.00 val. 
Sekmadieniais 8.00–14.00 val. 
Būtinu atveju prašome kreiptis bet kuriuo metu 
mob. 8 655 36 218

DVASININKAI
Klebonas dekanas kun. Kęstutis GRABAUSKAS
Altaristas vik. kun. Boleslovas VAIRA
Vikaras - kun. Laurynas GRIKIETIS

PAMALDOS

Šv. Mišios
Šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
Šeštadieniais 11.00 ir 18.00 val.
Sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 10.00 (Votyva), 12.00 (Suma), 18.00 val.

Šv. Mišių aukotojų intencija pirmaisiais mėnesių
Antradieniais 18.00 val. meldžiamės į šv. Antaną.
Penktadieniais 18.00 val. – į Švč. Jėzaus Širdį.
Šeštadieniais 18.00 val. – į Švč. Mergelės Mariją.

Švč. Sakramento adoracija
Pirmaisiais mėnesių penktadieniais 17:00–18:00.
Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 11:30–12:00.

Atlaidai
Šv. Antano Paduviečio birželio mėnesį
Švč. Trejybės birželio mėnesį
Šv. Roko rugpjūčio mėnesį

Kitos pamaldos
Gegužinės – gegužės mėn. šiokiadieniais – 17.30, sekmadieniais 9.30 val.
Birželinės – birželio mėn. šiokiadieniais – 17.30, sekmadieniais 9.30 val.
Rožinio malda – spalio mėn. šiokiadieniais – 17.30 val. ir sekmadieniais 9.30 val.
Šv. Rožančius kalbamas kiekvieną dieną 17.30 val.
Kryžiaus kelias einamas gavėnios metu penktadieniais 17.30 val.

Išpažinčių klausoma pusvalandis prieš Šv. Mišias ir Šv. Mišių metu bažnyčioje.
Dėl Santuokos sakramento registruotis raštinėje ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos vestuvių datos.
Dėl Krikšto sakramento registruotis raštinėje prieš tris savaites.

PARAPIJOS REKVIZITAI

Jurbarko Švč. Trejybės parapija
Kodas 290906680
M. Valančiaus g. 1, LT-74120 Jurbarkas
El. p. jurbarkas@kaunas.lcn.lt

Sąskaitos Nr. LT8670 1110 0000 701 702
AB Ūkio bankas, Jurbarko filialas
Banko kodas 70111

Atnaujinta 2015-03-31 © Jurbarko Švč. Trejybės parapija                      © Katalikų interneto tarnyba, 2007