SKELBIMAI

Gruodžio 20 d., šeštadienį, Advento rekolekcijos parapijoje. Nuo 17 val. išpažinčių klausys Jurbarko dekanato kunigai. Kviečiame atlikti išpažintį.

Gruodžio 24 d. - Kūčios, Piemenėlių Kalėdų Nakties Šv. Mišios 21 val. Gruodžio 25 d. - Kalėdos - Viešpaties Jėzaus Kristaus gimimo iškilmė. 8 val. iškilmingos Kalėdų Ryto Šv. Mišios, 12 val. - Suma. 10 val. Šv. Mišių nebus. Gruodžio 26 d. - antroji Kalėdų diena. Šv. Mišios 10,12 ir 18 val.

Iki Gruodžio 31 dienos vyksta tradicinė Lietuvos „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose ir „Caritas“ skyriuose. Žvakutę galėsite įžiebti Kūčių vakarienės metu. Taip pat padėti gali paskambinusieji trumpaisiais akcijos numeriais 1406 (auka 5 litai) ir 1407 (auka 10 litų).

Penktadieniais 17 val. kviečiame įsijungti į jaunimo ansamblį "Do re mi".

Jurbarko parapija
 

Pagrindinis puslapis

        Bažnyčioje pamaldų metu

Jurbarko Švč. Trejybės bažnyčios adresas
Valančiaus g. 1, LT-74120 Jurbarkas

Svetainė internete kaunas.lcn.lt/parapijos/jurbarkas

Parapijos namai
Valančiaus g. 1, LT-74120 Jurbarkas
Tel. (8 447) 55 394
Mob. 8 655 36 218  
El. p. jurbarkas@kaunas.lcn.lt

Raštinė (parapijos namuose)
Raštinėje budima:
Šiokiadieniais 8.30–11.00 ir 17.00–19.00 val. 
Šeštadieniais 10.00–12.00 ir 17.00–19.00 val. 
Sekmadieniais 8.00–14.00 val. 
Būtinu atveju prašome kreiptis bet kuriuo metu 
mob. 8 655 36 218

DVASININKAI
Klebonas dekanas kun. Kęstutis GRABAUSKAS
Altaristas vik. kun. Boleslovas VAIRA

PAMALDOS

Šv. Mišios
Šiokiadieniais 8.00 ir 18.00 val.
Šeštadieniais 11.00 ir 18.00 val.
Sekmadieniais ir švenčių dienomis 8.00, 10.00 (Votyva), 12.00 (Suma), 18.00 val.

Šv. Mišių aukotojų intencija pirmaisiais mėnesių
Antradieniais 18.00 val. meldžiamės į šv. Antaną.
Penktadieniais 18.00 val. – į Švč. Jėzaus Širdį.
Šeštadieniais 18.00 val. – į Švč. Mergelės Mariją.

Švč. Sakramento adoracija
Pirmaisiais mėnesių penktadieniais 17:00–18:00.
Pirmaisiais mėnesių sekmadieniais 11:30–12:00.

Atlaidai
Šv. Antano Paduviečio birželio mėnesį
Švč. Trejybės birželio mėnesį
Šv. Roko rugpjūčio mėnesį

Kitos pamaldos
Gegužinės – gegužės mėn. šiokiadieniais – 17.30, sekmadieniais 9.30 val.
Birželinės – birželio mėn. šiokiadieniais – 17.30, sekmadieniais 9.30 val.
Rožinio malda – spalio mėn. šiokiadieniais – 17.30 val. ir sekmadieniais 9.30 val.
Šv. Rožančius kalbamas kiekvieną dieną 17.30 val.
Kryžiaus kelias einamas gavėnios metu penktadieniais 17.30 val.

Išpažinčių klausoma pusvalandis prieš Šv. Mišias ir Šv. Mišių metu bažnyčioje.
Dėl Santuokos sakramento registruotis raštinėje ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos vestuvių datos.
Dėl Krikšto sakramento registruotis raštinėje prieš tris savaites.

PARAPIJOS REKVIZITAI

Jurbarko Švč. Trejybės parapija
Kodas 290906680
M. Valančiaus g. 1, LT-74120 Jurbarkas
El. p. jurbarkas@kaunas.lcn.lt

Sąskaitos Nr. LT8670 1110 0000 701 702
AB Ūkio bankas, Jurbarko filialas
Banko kodas 70111

Atnaujinta 2014-12-18 © Jurbarko Švč. Trejybės parapija                      © Katalikų interneto tarnyba, 2007